Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Praktikantprogrammet

För vem?

Sidas ramorganisationer inom civila samhället samt näringslivets organisationer kan söka.

Vad kan man göra?

Unga vuxna mellan 20 och 30 år som genom en svensk organisation blivit tilldelad en plats praktiserar under minst fem månader varav minst fyra månader i ett utvecklingsland.

Sista ansökningsdag 2016

1 november

Varför praktikantprogrammet?

Genom praktikantprogrammet kan unga svenskar, som hunnit skaffa sig lite arbetslivserfarenhet och som är intresserade av utvecklingsfrågor, få möjlighet att höja sin internationella kompetens på plats i ett utvecklingsland. På så sätt breddas den svenska resursbasen och erfarenheter från praktikantverksamheten kommer även svenska aktörer till godo.

Vilka som kan söka

Sidas ramorganisationer och näringslivsorganisationer kan söka. Vi fattar beslut om vilka organisationer inom näringslivet som är behöriga att söka i särskild ordning. Det med anledning av att det inte finns några ramorganisationer för dessa.

Du söker som antingen direktförmedlande eller vidareförmedlande organisation.

  • Direktförmedlande/sändande organisationer är i direkt kontakt med mottagarorganisationer i utvecklingsländer och sköter själva rekryteringen av praktikanter.
  • Vidareförmedlande organisationer vidareförmedlar praktikantschablonerna till sina svenska sändande organisationer. De söker alltså inte medel direkt till praktikantplatser på de mottagande organisationerna.

Mottagarorganisation är den organisation i ett utvecklingsland som tar emot praktikanterna.

Praktikanter som vill söka praktikplats

Enskilda praktikanter som vill söka praktikplats vänder sig direkt till de organisationer som är behöriga att söka medel genom Praktikantprogrammet.

Bidrag i form av schablonbelopp

För varje praktikantplacering utgår en schablonersättning. Schablonen är ett bidrag för kostnader som uppkommer för praktikantverksamheten.

De ramorganisationer som är förmedlande organisationer kan även ansöka om ett bidrag för samordning av praktikantverksamheten.