Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Internationalisering

Bild som illustrerar internationellt samarbete och utbyte

Arbetsmarknaden efterfrågar personal med internationellt inriktade utbildningar och internationella kontakter. Dagens studenter och elever kommer att arbeta i internationella miljöer, på företag med internationella kunder eller utomlands.

Med ordet internationalisering menar man oftast samarbete och utbyte mellan olika nationer. Genom samarbete, utbyte och kontaktskapande kan kunskap, erfarenheter och idéer utbytas. Det ger ömsesidig utveckling.

Vi i Sverige kan bidra med mycket till övriga länder, men vi har också en del att lära av andra. Det finns mycket att vinna bara på att möta andra kulturer och konfronteras med andra sätt att tänka.

Att lärare och annan personal inom skola, högskola, yrkes- och vuxenutbildning får ett internationellt perspektiv på den egna utbildningen kan ha en direkt effekt på utbildningsverksamhetens kvalitet, i och med att den då kan utvärderas ur nya synvinklar.

Vi har i uppdrag att främja internationellt utbyte och samarbete inom utbildningsområdet. Oavsett vad du studerar eller vad du jobbar med inom utbildning så kan du ta del av våra program och aktiviteter. Programmen riktar sig till alla olika nivåer och former av utbildning: från förskola till universitet, yrkesutbildning och vuxenutbildning.