Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Skolambassadör för EU 2017

Under 2017 genomför vi en ny omgång av utbildningen till skolambassadör för EU.

Antagna till 2017 års utbildning

I dokumentet nedan hittar du information om vilka lärare och skolor som antagits till årets utbildning:

Skolambassadörer för EU 2017 (pdf, nytt fönster)  

Vad gör en skolambassadör?

En skolambassadör för EU inspirerar och stöttar, i samverkan med sin skolledning, kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU och Europa. Det kan innebära att själv genomföra aktiviteter eller samverka med lokala aktörer, till exempel Universitets- och högskolerådets regionala nätverk, Europa Direktkontor och elevambassadörer där de finns.

Idén med utbildningen är att den ska leda till skol- och verksamhetsutveckling på ett övergripande plan och inte i första hand utveckla lärarens egen undervisning. Förhoppningen är att skolhuvudmännen ska uppmärksamma EU-frågor mer än tidigare och ge skolambassadörerna möjlighet att inspirera och stödja kollegor och genomföra pedagogiska insatser inom sitt uppdrag.

Vem kan blir skolambassadör 2017?

Målgruppen 2017 är lärare i gymnasieskolan, både högskoleförberedande och yrkesförberedande program, och i grundskolans senare årskurser, företrädesvis lärare som undervisar i samhällskunskap. Utbildningen riktar sig till lärare med ett särskilt intresse för utvecklingsarbete och för att undervisa om och/eller initiera insatser med tema EU, Europa och den europeiska dimensionen.

För att få en så jämn geografisk spridning som möjligt av skolambassadörerna prioriteras län som hittills har haft ett lågt deltagande i satsningen eller som inte deltagit alls.

Utbildningens upplägg och krav för att delta

Utbildningen är ett erbjudande och en möjlighet för skolhuvudmän att få stöd för skolutveckling inom området EU och den europeiska dimensionen. Den innehåller moment som projektkunskap, EU-kunskap och möjligheter till stöd från till exempel Erasmus+. Lärarutbildningen omfattar nio dagar fördelade på två tillfällen, i april och oktober 2017. För skolledare omfattar utbildningen tre dagar i mars 2017.

Läs mer om utbildningens upplägg

Så anmäler du och din skola intresse

Anmälan är stängd.

Bedömning och urval

Ansökningarna till utbildningen bedöms utifrån fastställda valbarhets- och kvalitetskriterier.

Läs mer om kriterierna för urval 

För mer information, kontakta:

Karin Kaikkonen
Tfn: 010-470 04 45  
E-post: karin.kaikkonen(at)uhr.se

Utbildade skolambassadörer 2016

I listan nedan hittar du information om vilka lärare och skolor som deltog i utbildningen 2016:

Skolambassadörer för EU 2016 (pdf, nytt fönster)

Vi anordnar utbildningen

Utbildningen till skolambassadör för EU genomförs av Universitets- och högskolerådet tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet.