Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Utbildningens upplägg

Utbildningen till skolambassadör är ett erbjudande och en möjlighet för skolhuvudmän att få stöd för skolutveckling inom området EU och den europeiska dimensionen.

En stark förankring hos skolledaren är nödvändig för att delta och utbildningen ska ses som starten på ett långsiktigt arbete. Det första steget i utbildningen av skolambassadörerna 2017 är en studieresa till Bryssel för en skolledare från varje berörd skola.

Utbildningens upplägg

Utbildningen innehåller moment som projektkunskap, EU-kunskap och möjligheter till stöd från till exempel Erasmus+. Lärarutbildningen omfattar nio dagar fördelade på två tillfällen, i april och oktober 2017. För skolledare omfattar utbildningen tre dagar i mars 2017.

EU:s institutioner presenteras under en studieresa till Bryssel. Under kurstiden förväntas deltagarna genomföra en deluppgift, en kartläggning av skolans arbete med och behov av europafrågor och internationalisering.

Ett viktigt inslag i utbildningen är de aktivitetsplaner som skolambassadören färdigställer och som ska omfatta en beskrivning av hur man avser att arbeta med internationaliseringsfrågorna på skolan under läsåret 2017-2018.

Föreläsarna under utbildningen kommer från Europaparlamentet, EU-kommissionen, Regeringskansliet och Universitets- och högskolerådet m fl.

Preliminär tidsplan

  • 20 januari 2017: Sista anmälningsdag för skolledare och lärare.
  • 27 januari 2017: Besked om vilka som antas.
  • 27-29 mars 2017: Studieresa för skolledare till Bryssel.
  • 23-28 april: Utbildningsresa för lärare till Bryssel (6 dagar).
  • 18-20 oktober 2017: Avslutande träff med deltagare, nätverksmöte med 2010-2016 års skolambassadörer.

Mer om utbildningen

Utbildningen är kostnadsfri. EU-kommissionen står för huvuddelen av kostnaderna för utbildningen.

Utbildade skolambassadörer bildar ett nätverk som möts en gång per år i Stockholm, vilket finansieras till stor del av Europaparlamentet.

Deltagare och skolledning ska under och efter utbildningen delta i utvärdering genomförd av Universitets- och högskolerådet och/eller extern aktör.