Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Internationalisering inom högre utbildning

Regeringens mål är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

I propositionen Ny värld - ny högskola, 2004, presenterade regeringen förslag för att öka den högre utbildningens internationalisering och attraktivitet.

I propositionen Gränslös kunskap - högskolan i globaliseringens tid, 2008, lämnade regeringen förslag om gemensamma examina och redogjorde för hur internationaliseringen av den högre utbildningen bör främjas.

Genom oss kan ditt lärosäte söka ekonomiskt stöd, och få praktisk handledning, för att genomföra samarbetsprojekt, student- och lärarutbyten, delta i kurser och konferenser, åka på studiebesök och mycket mer.

Program som riktar sig till området högre utbildning

För samarbeten och utbyten inom Europa finns

 • Erasmus+ mobilitet högra utbildning
 • Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

För samarbeten och utbyten inom Norden och Baltikum finns:

 • Nordplus Högre utbildning
 • Nordplus Nordiska språk
 • Nordpus Horisontal

För samarbeten och utbyten med länder utanför EU finns

 • Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad för högre utbildning
 • Erasmus+ gemensamma masterprogram
 • Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet högre utbildning
 • Erasmus+ förberedande besök utomeuropeiskt samarbete
 • Linnaeus-Palme
 • Minor Field Studies, MFS
 • ASEM-DUO