Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Pedagog i framkant

Elever från Sverige och Tanzania möts.

För dig som är lärare eller pedagog finns en rad möjligheter att ha ett internationellt fokus. Det gäller oavsett om du arbetar inom förskola, skola, vuxenutbildning, yrkesutbildning eller vid universitet eller högskola.

Via oss kan du hitta finansiering av din egen kompetensutveckling, internationella utbyten för dina elever eller studenter och olika samarbetsprojekt med andra länder för att utveckla den organisation du verkar inom.

Du kan delta i konferenser, undervisa utomlands, jobbskugga eller utforska ett annat lands utbildningssystem. Du kan också starta nätverk, samarbeta med skolor i andra länder, få stöd i att arbeta med internationalisering i Sverige och mycket mer.

Genom de olika programmen får du chans till utbyte med både nordiska länder, europeiska länder och länder utanför EU.

Utmärkelse för nyskapande språkprojekt 

Har ni ett projekt för att utveckla undervisningen i språk kan ni ansöka om kvalitetsutmärkelsen The European Language Label.

Utmärkelsen delas ut årligen till nyskapande projekt inom språkundervisning och språkinlärning. Lärare i alla språk och modersmål inom alla skolformer kan ansöka. De projekt som får utmärkelsen ska kunna användas som lärande exempel i hela Europa. 

Förutom äran och ett diplom kan ett eller flera språkprojekt belönas med upp till 25 000 kronor. Priset går till skolan och är till för att projektet ska kunna utvecklas vidare.

Läs mer om The European Language Label på skolverkets webbplats (nytt fönster)

Utmärkelsen är inrättad av Europeiska kommissionen i syfte att sprida exempel på nyskapande språkundervisning och språkinlärning. En jury utser vinnarna, där Universitets- och högskolerådet ingår, och priset delas ut i december.