Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Skugga en kollega

Jobbskuggning innebär att du följer en person som arbetar med samma sak som du, fast i ett annat land. Du går bredvid och lär dig hur han eller hon arbetar. Vilket program du kan jobbskugga genom beror på var du arbetar.

Anställda i förskola eller skola

Genom ett " Erasmus+ mobilitet skola” kan du som arbetar i förskola, grundskola eller gymnasieskola få möjlighet att jobbskugga på en förskola eller skola, ett företag eller en utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land.

Det är den organisation där du jobbar som ansöker. Läs mer på sidan Erasmus+ mobilitet skola till höger.

Personal inom yrkesutbildning

Du som är verksam inom yrkesutbildning och yrkesvägledning kan genom "Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning" jobbskugga i ett annat land i Europa.

Det är den organisation där du jobbar som ansöker. Läs mer på sidan Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning till höger.

Personal inom vuxnas lärande

Du som arbetar eller kommer att arbeta inom någon del av vuxenutbildning kan jobbskugga i ett EU-land via ”Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning”. Här får du studera hur en annan organisation arbetar med vuxnas lärande.

Det är den organisation där du jobbar som ansöker. Läs mer på sidan Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning till höger.

Universitets- och högskoleanställda

För dig som arbetar inom universitet och högskola finns möjlighet till jobbskuggning genom programmet ”Erasmus+ mobilitet högre utbildning”. Du följer en utländsk kollega för att utveckla ditt eget arbete.

Det är lärosätet där du jobbar som ansöker. Läs mer på sidan Erasmus+ mobilitet högre utbildning till höger.