Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Studera eller gör praktik utomlands

Studera och praktisera utomlands

Oavsett om du är elev i grundskolan eller gymnasieskolan, student vid ett universitet eller en högskola eller utbildar dig inom folkhögskola, yrkesutbildning eller annan vuxenutbildning så finns möjligheter för dig att studera eller göra praktik utomlands.

Gemensamt för de flesta program som vänder sig till studerande är att vi inte fördelar pengar direkt till eleven eller studenten. Oftast är det skolan, lärosätet eller organisationen som ansöker om medel att dela ut. Om du vill veta vilka möjligheter som finns där just du studerar ska du alltså vända dig dit, inte direkt till oss.

I menyn till vänster kan du läsa mer om vilka möjligheter som kan finnas där du studerar.