Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Elever i grundskola eller gymnasieskola

APL i utlandet

Om du är elev på gymnasiets yrkesförberedande program eller studerande inom yrkesvux, så har du möjlighet att genomföra praktik eller arbetsplatsförlagt lärande, APL, i utlandet via programmet "Atlas praktik". Du kan även få möjlighet till APL utomlands via "Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning".

Det är din skola som ansöker om medel för att skicka sina elever, så det är dit du måste vända dig för att få veta om just du kan delta.

Läs mer om Atlas praktik och Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Praktik i nordiska och baltiska länder

Elever i grundskolan och gymnasieskolan kan också göra praktik utomlands via programmet "Nordplus Junior". För det krävs att skolan har ansökt om medel för samarbete med andra skolor i de nordiska och baltiska länderna om till exempel elevpraktik.

Läs mer om Nordplus Junior