Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Studenter vid universitet eller högskola

Praktikplats inom Europa

Som student vid ett lärosäte kan du åka på praktik genom Erasmusstipendier. Då kan du praktisera på en arbetsplats i ett annat land som ingår i Erasmus+-programmet.

Ansöker gör du via ditt universitet eller din högskola, som också kan ge mer information om villkor och ansökningstider.

Mer om att praktisera utomlands genom Erasmus+ på studera.nu (nytt fönster)

Praktik inom FN:s eller EU:s institutioner

Om du är student eller nyutexaminerad från högskolan och redan har antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, så har du möjlighet att få stöd via "Sidas resestipendium". Praktiken ska företrädesvis ske vid FN:s eller EU:s institutioner. En komplett lista över godkända organisationer finns på programsidan.

Mer om att praktisera genom Sidas resestipendium på studera.nu (nytt fönster)