Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Studenter vid universitet eller högskola

För studenter vid svenska universitet och högskolor finns flera möjligheter att få stöd för studier utomlands. Du ansöker oftast via ditt lärosäte och alltså inte via oss.

Studier vid europeiskt universitet eller högskola

Om du är student kan du till exempel ansöka om att få stipendium för att läsa 3–12 månader vid ett annat europeiskt lärosäte. Det gör du inom ett program som heter ”Erasmus+ mobilitet högre utbildning”. Det är även möjligt att få bidrag för språkförberedelser redan innan du påbörjar studierna utomlands.

Mer om att studera genom Erasmus+ på studera.nu (nytt fönster)

Stipendium för fältstudier

”Minor Field Studies” (MFS) är ett stipendium för mindre fältstudier. Genom det kan du på plats i ett utvecklingsland samla material till din uppsats eller ditt examensarbete inför en kandidat-, magister- eller mastersexamen.

Mer om att studera genom Minor Field Studies på studera.nu (nytt fönster) 

Studier i nordiska eller baltiska länder

Genom "Nordplus högre utbildning" kan du söka medel för olika former av studier i de nordiska och baltiska länderna.

Mer om att studera genom Nordplus högre utbildning på studera.nu (nytt fönster)

Studera i ett utvecklingsland

Du kan också studera i ett utvecklingsland en till två terminer via ett program som heter ”Linnaeus-Palme”. Det förutätter att din institution har ett etablerat samarbete inom programmet och därför bör du vända dig dit för att få veta mer.

Mer om att studera genom Linnaeus-Palme på studera.nu (nytt fönster)

Master eller forskarutbildning utomlands

För dig som vill läsa en internationell masterkurs eller forskarutbildningskurs utomlands kan programmet "Erasmus+ gemensamma masterprogram" vara aktuellt. Även här krävs ett etablerat samarbete och du bör kolla med universitetet eller högskolan för att se om just du kan söka.

Mer om att studera genom Erasmus+ gemensamma masterprogram på studera.nu (nytt fönster)

Studera i ett asiatiskt land

"ASEM-DUO Fellowship Programme" är ett utbytesprogram för studenter och lärare i Europa och Asien.  Deltagande länder utbyter en student eller lärare i varje riktning. För att studenter eller lärare inom högskolan ska kunna delta i utbytesprojekt krävs att lärosätet har ett samarbetsavtal med den asiatiska motparten.

Mer om att studera genom ASEM-DUO på studera.nu (nytt fönster)