Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Studie- och yrkesvägledare

Det finns flera sätt för vägledare att skaffa internationella kontakter och erfarenheter — via kompetensutveckling, projektsamarbeten men också genom att hålla dig uppdaterad om vad som händer i stort inom vägledningsområdet.

En del av Universitets- och högskolerådets program för internationellt utbyte erbjuder möjligheter till kompetensutveckling för vägledare och annan personal inom utbildningsområdet. Inom exempelvis Erasmus+ räknas du som vägledare till "personal" i ett mobilitetsprojekt och organisationer som är behöriga att söka är bland annat de som erbjuder studie- och yrkesvägledning. Eller så kan vägledning vara ett område som den organisation där du är verksam vill utveckla i en internationell kontext. Då kan organisationen istället söka samarbetsprojekt av olika slag med organisationer i andra länder.

Genom vår "programguide" kan du se vilket program som kan vara aktuellt: Hitta rätt program 

För flertalet program utgår du från var de studerande befinner sig när du väljer programdel - om de går i skolan eller om de studerar inom yrkes-, vuxen- eller högre utbildning.

Presentationer från informationsdag för vägledare inom vuxenutbildning

Den 12 november 2015 höll vi en informationsdag för studie- och yrkesvägledare som arbetar inom vuxenutbildningen. Internationella möjligheter var temat.

Internationella möjligheter för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning (pdf)

Flyer: EPALE - webbplats för vuxenutbildare i Europa (pdf, nytt fönster)

Euroguidance - stöd och verktyg för internationalisering (pdf, nytt fönster) 

Internationell vägledning

Genom Euroguidance får du information och verktyg som du kan använda när du vägleder elever, studenter eller arbetssökande som vill åka utomlands under en period.

Bakom informationen står Euroguidance Sweden, ett informationscenter för vägledning som stöder dig som vägledare i ditt arbete med internationella frågor. Syftet är att göra det lättare att studera och praktisera i Europa samt att göra svenska vägledare delaktiga i utvecklingen på vägledningsområdet i Europa. Sedan januari 2013 finns Eurogudance Sweden på Universitets- och högskolerådet.

Webbplats

Du når Euroguidance på Universitets- och högskolerådets webbplats för studie- och yrkesvägledare:

Euroguidance - Internationella perspektiv på vägledning (nytt fönster)

Du kan bland annat ta del av

  • Nyheter på det internationella vägledningsområdet.
  • Euroguidance.se - verktygslådan för mobilitet om erbjuder verktyg som kan stärka vägledningsprocessen gentemot sökande före, under och efter en utlandsvistelse och guidar dig till internationell rörlighet.