Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Sverigekartan - internationellt samarbete i våra kommuner

Hur stort är engagemanget i din hemkommun när det gäller internationellt samarbete inom skola och vuxnas lärande?

Vi har sammanställt antalet ansökningar om internationell skol- och vuxenutbildningsverksamhet i den så kallade Sverigekartan. Kartan visar uppgifter från år 2003 fram till och med 2015, till viss del även 2016.

Bild av Sverigekarta - kommuners deltagande i internationellt samarbeteI kartan kan du se

  • antalet ansökningar från län, kommuner och organisationer
  • hur många som beviljats medel och hur mycket varje organisation beviljats
  • skolor som deltagit i digitala samarbetsprojekt via eTwinning.

De program som skolor och andra organisationer deltar i och som finns representerade i kartan är Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci och Studiebesök inom Programmet för livslångt lärande, Den globala resan från Den Globala Skolan, Atlas, Athena, Nordplus, eTwinning och Erasmus+.

Sverigekartan - internationellt samarbete i våra kommuner

Det kan ibland ta en stund att ladda upp en sida.