Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

På gång - kalendarium

2017-02-07

Inställt! Hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap skola

Dagens möte är inställt. Istället finns möjlighet att delta den 17 februari. Samma tema och innehåll med fokus på stöd och hjälp med ansökan.

2017-02-16

Yrkesutbildning: Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap

Har du påbörjat en projektansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning är du välkommen till vår så kallade skrivarstuga där vi ger stöd inför ansökningsomgången 2017.

2017-02-17

Skola: Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap

Har du påbörjat en projektansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap skola är du välkommen till denna så kallade skrivarstuga där vi ger stöd inför ansökningsomgången 2017.

2017-02-17

Vuxenutbildning: Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap

Har du påbörjat en projektansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning är du välkommen till vår så kallade skrivarstuga där vi ger stöd inför ansökningsomgången 2017.