Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Yrkesutbildning: Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap

Datum

16 februari 2017

Klockslag

10:00 - 16:00

Plats

Universitets- och högskolerådet, Wallingatan 2, Stockholm

Arrangör

Universitets- och högskolerådet

Har du påbörjat en projektansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning är du välkommen till vår så kallade skrivarstuga där vi ger stöd inför ansökningsomgången 2017.

Du får här möjlighet att ställa konkreta frågor om er ansökan till handläggare med erfarenhet av projektansökningar och Erasmus+.

Du ska ha påbörjat er ansökan

Mötet vänder sig endast till dig som redan har påbörjat en projektansökan inför 2017 års ansökningsomgång inom Erasmus+ strategiska partnerskap. Du måste därför vid din anmälan beskriva ert projekt.

Anmälan

Du anmäler dig senast den 8 februari:

Anmälan till skrivarstuga Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning (nytt fönster)

Vi skickar bekräftelse på din anmälan efter att anmälan stängt.

Tänk på att du måste beskriva ert projekts tema, mål och syfte samt tänkt resultat för att kunna anmäla dig.

Vi bjuder på fika. Lunch, resa och eventuellt uppehälle bekostas av dig som deltar.

Mer om Erasmus+

Mer om programmet och ansökan:

Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Kontakt

Har du frågor? Mejla oss då på adress ka2yrkes(at)uhr.se.

Eller kontakta oss handläggare som jobbar med Erasmus+ yrkesutbildning på telefon 010-470 03 00 (växel).