Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Undervisa utomlands

Möjligheten att undervisa utomlands hänger oftast ihop med att din skola, ditt lärosäte eller din organisation deltar i ett internationellt program för utbyte.

Undervisa vid en skola i ett annat europeiskt land

Pedagogisk personal vid förskola, skola och gymnaiseskola kan undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land genom "Erasmus+ mobilitet skola".

Det är den organisation där du jobbar som ansöker. Läs mer om Erasmus+ mobilitet skola

Lärarutbyte inom yrkesutildning

Lärare som arbetar i en organisation verksam inom yrkesutbildning och yrkesvägledning kan undervisa vid en yrkesskola eller annan organisation genom "Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning".

Det är den organisation där du jobbar som ansöker. Läs mer om Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

För dig som arbetar med vuxnas allmänna lärande

Arbetar du inom vuxenutbildning eller inom området vuxnas lärande finns "Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning". Genom det kan du undervisa vid en organisation i ett annat europeiskt land.

Det är den organisation där du jobbar som ansöker. Läs mer om Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

Lärarutbyte med nordiska och baltiska länder

Via programmet "Nordplus" kan man hitta möjligheter att undervisa utomlands inom i princip alla utbildningsformer, från förskola till högre utbildning. Här handlar det om lärarutbyte med de nordiska och baltiska länderna.

Läs mer på sidorna Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning respektive Nordplus Vuxen.

Undervisa vid lärosäte i ett utvecklingsland

Som lärare inom universitet eller högskola kan du undervisa vid ett lärosäte i ett utvecklingsland via programmet "Linnaeus-Palme". Du samarbetar då nära lärarna på värdinstitutionen och får ett bra underlag för att bedöma förutsättningarna för studentutbyten. Utbytesvistelsen bör omfatta tre till åtta veckor.

Det är det lärosäte där du jobbar som ansöker. Läs mer om Linnaeus-Palme partnerskap

Lärarutbyte med ett europeiskt lärosäte

Genom "Erasmus+ mobilitet högre utbildning" kan universitet och högskolor ha ett lärarutbyte med partneruniversitet. Det innebär att läraren undervisar vid ett europeiskt lärosäte under en period.

Det är lärosätet där du jobbar som ansöker. Läs mer om Erasmus+ mobilitet högre utbildning