Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Material - filmer, broschyrer, rapporter

Vinjettbild material - filmer, broschyrer, rapporter och studier

Under vår materialsida hittar du i menyn till vänster

  • filmer som på ett överskådligt sätt beskriver vår verksamhet

  • broschyrer om internationalisering och de program som vi administrerar 

  • rapporter och studier som tagits fram under åren

  • en svensk-engelsk ordbok för utbildningsområdet, som vår myndighet haft i uppdrag att sammanställa.