Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Svensk-engelsk ordbok för utbildningsområdet

Ordboken är tänkt att vara ett stöd både för dig som beställer översättningar och för dig som själv skriver texter på engelska eller på annat sätt informerar om det svenska utbildningssystemet på engelska.

Den tidigare myndigheten Internationella programkontoret tog på uppdrag av Utbildningsdepartementet fram en svensk-engelsk ordbok för utbildningsområdet. Ordboken har inte justerats sedan 2012. Vi kommer ändå att här på Universitets- och högskolerådets webbplats utbyten.se ha den publicerad tills vidare.

Ordboken gör inte anspråk på att omfatta samtliga termer inom utbildnings- och forskningsområdet. I slutet av ordboken finns tips på övriga ordböcker/ordlistor.

För högskoleområdet är översättningarna genomgående hämtade från den elektroniska ordboken som tagits fram av Högskoleverket, Svensk-engelsk ordbok för högre utbildning. Även den ordboken har tagits över av Universitets- och högskolerådet.

Oftast är flera översättningar korrekta rent språkligt, men vissa översättningar beskriver den svenska situationen bättre och är därför att föredra. Om flera översättningsmöjligheter anges, rekommenderar vi användningen av det första alternativet i raden.

Ordboken innehåller även en kort förteckning över skolrelaterade engelska ord och uttryck samt deras svenska översättning. Det är ord som ofta förekommer i engelska texter men som inte har en självklar översättning eller som kan orsaka andra problem vid översättning till svenska.