Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-12-21

17 procent mer till utbildningssamarbete i Europa

Nästa år har organisationer inom hela utbildningsområdet chans att söka drygt 315 miljoner kronor för utbyten och samarbeten inom Europa - en kraftig ökning jämfört med i år. Universitets- och högskolerådet (UHR) fördelar pengarna, som ger skolor, vuxenutbildningar, yrkesutbildningar och lärosäten möjlighet till utbyten och samarbetsprojekt med andra länder.

Pengarna beviljas inom Erasmus+, som är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Inför 2017 ökar budgeten med drygt 45 miljoner kronor jämfört med i år. Genom att skjuta till mer medel vill EU-kommissionen ge fler medborgare möjlighet att delta i internationella utbyten och därigenom stärka de europeiska utbildningssystemen och öka Europas konkurrenskraft.

- Erasmus+ innebär många möjligheter för både personer och organisationer i Sverige, säger Ulf Melin, generaldirektör för UHR. Vi hoppas nu att många skolor, lärosäten och andra organisationer tar chansen att söka de pengar som finns och ger elever, studenter och personal möjlighet att utvecklas genom utbyten med andra länder.Möjligheter inom Erasmus+

Inom Erasmus+ kan organisationer inom utbildning söka bidrag för att:

  • Erbjuda lärare och annan personal möjlighet till kompetensutveckling i andra länder i Europa. Det kan handla om att delta i kurser, erfarenhetsutbyten, undervisningsuppdrag och om att följa europeiska kollegor i arbetet.
  • Ge elever på gymnasieskolans yrkesprogram och studerande inom yrkeshögskolan möjlighet till praktik på arbetsplatser i Europa.
  • Erbjuda studenter på universitet och högskolor möjlighet till studier och praktik i andra länder, framför allt inom Europa. Det finns även vissa möjligheter till studier i utomeuropeiska länder.
  • Genomföra samarbets- och utvecklingsprojekt tillsammans med skolor, förvaltningar, lärosäten och andra organisationer i Europa.

Sista ansökningsdag till Erasmus+ 2017 är den 2 februari (student- och personalutbyten) och den 29 mars (samarbetsprojekt).

Mer information om ansökan till Erasmus+ hittar du via länkarna till höger.

Läs hela pressmeddelandet

Pressmeddelande 21 december 2016: "17 procent mer till utbildningssamarbete i Europa"