Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-05-25

Internationellt utbyte i fokus under Almedalsveckan

Behövs utlandsstudier i en svensk högskoleexamen? Hur får vi fler vuxenstuderande att delta i utlandspraktik? De frågorna är utgångspunkt för två av Universitets- och högskolerådets seminarier under årets Almedalsvecka i Visby.

Universitets- och högskolerådet (UHR) anordnar två seminarier med fokus på internationellt utbyte under Almedalsveckan:

"Behövs utlandsstudier i en svensk högskoleexamen?"

EU har satt som mål att 20 procent av alla studenter år 2020 ha erfarenhet av utlandsstudier när de tar sin examen. Läsåret 2014/2015 var den siffran bara 14 procent för Sveriges del. Vad får det för konsekvenser i en allt mer globaliserad värld? Vad behöver göras för att fler studenter ska ta steget över nationsgränsen?

Debatt med bland andra Amelie von Zweigbergk, chef för kompetensförsörjning på Teknikföretagen, Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet och Caroline Sundberg, ordförande för Sveriges förenade studentkårer. Moderator är Christer Hallerby, Nowa kommunikation.

Dag och tid: tisdag 5 juli, kl. 14.00–15.00
Plats: Nowas trädgård, Säcken 7 i Visby.

"Vi måste bli mindre hemska – om utlandspraktik inom vuxenutbildning"

Internationella erfarenheter är guld värda i en global ekonomi. Studerande inom vuxenutbildningen har möjlighet att göra arbetspraktik utomlands via olika europeiska program. Men utlandspraktiken används inte fullt ut. Hur kan vi vända trenden? Vad krävs för att de studerande ska prova sina vingar i internationella sammanhang och vara mindre "hemska" med fokus bara på det inhemska?

UHR arrangerar seminariet som en del av Vuxenutbildning i samverkan (ViS)s heldagsseminarium "Vuxenutbildningens utmaningar", klockan 08.00-17.00. Mikael Andersson, Vuxenutbildning i samverkan, leder seminariet.

Dag och tid: tisdag 5 juli kl. 11.00–11.45 
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 i Visby.

Dessutom anordnar Universitets och högskolerådet ett seminarium med fokus på breddad rekrytering till högskolan:

"Måste alla läsa på högskolan?"

Snedrekryteringen till den svenska högskolan består trots att lärosätena har haft särskilt uppdrag sedan början av 2000-talet att främja och bredda rekryteringen. Vad kan göras för att svenska lärosäten ska bli mer framgångsrika vad det gäller breddat deltagande?

Seminarium med bland andra Ulf Melin, generaldirektör för UHR, Aleksandra Sjöstrand, utredare på UHR, och Ida Drougge, riksdagsledamot (M) och suppleant i Utbildningsutskottet. Seminariet leds av moderator Christer Hallerby, Nowa kommunikation.

Dag och tid: tisdag 5 juli kl. 13.00–13.55 
Plats: Nowas trädgård, Säcken 7 i Visby.


Läs mer om Universitets- och högskolerådets medverkan i Almedalen på uhr.se (nytt fönster)