Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-10-06

Anmäl dig till Internationaliseringsdagarna 1-3 november

Vill du få nya infallsvinklar på internationellt samarbete, inspireras och nätverka? Missa inte vår internationaliseringskonferens för högre utbildning den 1-3 november.

- Årets konferens har rubriken "Internationalisering i förändring", och vi fokuserar på de utmaningar som internationaliseringsarbetet på universitet och högskolor står inför, säger Petronella Odhner, kommunikatör på Universitets- och högskolerådet.

Internationaliseringsdagarna 2016 startar redan på eftermiddagen den första november med en inspirationsföreläsning. Till dag två, som startar tidigt den andra november, väljer du ett av fem olika intressespår. Respektive spår innehåller fyra olika workshop-pass där du får inspiration och fördjupning inom ditt ämnesområde.

Internationalisering utifrån olika aspekter

De olika spåren handlar om internationalisering utifrån aspekterna krisberedskap, IT och sociala medier, näringslivssamarbete, migration och åtgärder för ökad mobilitet.

- Genom de olika spåren har du en chans att fördjupa dig i ett område som du tycker är särskilt intressant eller relevant utifrån vad du jobbar med, säger Petronella Odhner. Alla deltagare kommer även att få ta del av de andra intressespåren, eftersom talarna i plenum-sessionerna föreläser inom de temana.

Internationalisering och mobilitet genomsyrar hela konferensen, och det finns också möjligheter att utbyta erfarenheter med varandra, och att diskutera och ställa frågor om programmen till Universitets- och högskolerådets handläggare på plats.

För vem?

Dagarna vänder sig till dig som arbetar inom universitet och högskola, till exempel som internationaliseringsansvarig, undervisande personal, kommunikatör/kommunikationschef, personalhandläggare, säkerhetschef eller som studie- och yrkesvägledare.

Den äger rum på konferensanläggningen Skogshem och Wijk på Lidingö utanför Stockholm.

Mer information och anmälan

Mer information om konferensen, de olika intressespåren och anmälan hittar du på Universitets- och högskolerådets webbplats uhr.se (se länk till höger).

Sista anmälningsdag är den 24 oktober.