Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-10-21

Anna Ekström diplomerade nya skolambassadörer för EU

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Idag fick 27 nya skolambassadörer för EU diplom av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström vid en ceremoni på Europahuset i Stockholm. Utbildningen vänder sig till lärare i gymnasieskolan och grundskolan senare delar, och syftar till att utveckla undervisningen om EU.

- För mig har EU aldrig framstått som viktigare än idag. Så en stor eloge till er lärare som ser till att våra barn och unga lär sig mer om EU i vardagen, sa Anna Ekström, innan hon delade ut diplomen till de nya ambassadörerna.

Idén med utbildningen till skolambassadör är att ge kommuner och andra skolhuvudmän stöd för att utveckla undervisningen om EU och Europa. Rollen som skolambassadör innebär att inspirera och stödja lärarkollegor i att undervisa om EU, och att, tillsammans med skolledningen, initiera aktiviteter på sin skola och i sin kommun.

Sedan starten 2010 har runt 200 lärare deltagit i satsningen, som Universitets- och högskolerådet genomför tillsammans med regeringskansliet, EU-kommissionen representation i Sverige och Europaparlamentets informationskontor.

EU:s dagsläge och Brexit 

Diplomeringen avslutade en tre dagars nätverkskonferens, där både årets skolambassadörer och lärare som tidigare genomgått utbildningen deltog. På programmet stod bland annat en föreläsning om EU:s dagsläge med journalisten Rolf Gustavsson, och en paneldebatt med Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M), och Marie Granlund, riksdagsledamot (S), om hur migrationen och Brexit påverkar Sverige.

I ett annat panelsamtal diskuterade Europaparlamentarikern Anna Hedh (S) med Johan Wullt från EU-kommissionen i Sverige och Svante Tideman, Lärarnas riksförbund, EU:s betydelse för svenskar i vardagen och varför EU-frågor är viktiga att undervisa om.

Nytändning inför yrket

Sören Fasting, lärare på Vallbacksskolan i Gävle och skolambassadör sedan 2012, berättade om sina erfarenheter som skolambassadör och menade att utbildningen för hans del inneburit en nytändning inför läraryrket. De nya ambassadörerna höll med:

Erik Ederwall och Ann-Kristin Jonsson- Jag har fått massvis med kunskap och ett ännu större intresse för EU-frågor, säger Erik Ederwall, lärare på Jämtlands gymnasium i Östersund.

- Jag känner att den europeiska dimensionen lätt försvinner i både skolan och politiken. En sådan här utbildning legitimerar frågorna, säger Ann-Kristin Jonsson, lärare på Fjällgymnasiet i Bergs kommun.

- Genom utbildningen har jag både fått ny kunskap, och verktyg och kontaktnät att använda när det är saker jag själv inte kan.

 

Om utbildningen till skolambassadör

Utbildningen till skolambassadör vänder sig till lärare i gymnasieskolan och i grundskolans senare årskurser, i första hand lärare som undervisar i samhällskunskap. I utbildningen ingår moment som projektkunskap, EU-kunskap och möjligheter till bidrag för europeiskt skolsamarbete genom till exempel Erasmus+. Både lärarna och deras rektorer får också besöka EU:s institutioner på plats i Bryssel. Sedan starten 2010 har omkring 200 lärare deltagit i utbildningen till skolambassadör för EU.

Läs mer om utbildningen till skolambassadör för EU