Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2017-01-17

Ansökan öppen till Atlas konferens

Vårens ansökningsomgång för Atlas konferens är igång. Förskolor, skolor, vuxenutbildning och resurscentrum kan nu söka bidrag för att delta eller medverka i internationella konferenser utanför EU och EES. Sista ansökningsdag är 1 februari.

Atlas konferens är en möjlighet för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning att kompetensutveckla sig genom att åka på en internationell konferens.

Syftet med programmet är att den som deltar ska knyta internationella kontakter och med hjälp av nya kunskaper utveckla sin undervisning. Personal kan antingen delta i en konferens bara för att lära, eller medverka genom att till exempel hålla ett föredrag, en workshop eller en utställning.

Tre ansökningsomgångar i år

Under 2017 kommer det att gå att söka medel genom Atlas konferens vid tre tillfällen. Förutom pågående ansökningsomgång kommer hösten att erbjuda två chanser.

Ansökningar från förskolor och särskolor prioriteras liksom ansökningar från skolor utan tidigare erfarenhet av internationellt samarbete. Även ansökningar som avser aktiv medverkan, och/eller konferenser inom områdena grundläggande färdigheter respektive lärande förhållbar utveckling är prioriterade.

Mer information och ansökan

Läs mer om Atlas konferens och hur du ansöker via länken till höger.

Mer information