Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-02-02

Ansökan öppen för Atlas partnerskap

Atlas partnerskap ger förskolor, skolor och vuxenutbildningsorganisationer möjlighet till stöd för internationellt samarbete med motsvarande utbildningsformer över hela världen.

Nu kan förskolor, skolor och vuxenutbildningar ansöka om bidrag för internationellt samarbete genom Atlas partnerskap. Sista ansökningsdag är den 1 mars.

Atlas partnerskap ger förskolor, skolor och vuxenutbildningsorganisationer möjlighet till stöd för internationellt samarbete med motsvarande utbildningsformer över hela världen. Syftet med programmet är att främja internationella kontakter som i sin tur bidrar till utveckling och måluppfyllelse hos respektive samarbetspart.

Inom Atlas partnerskap kan lärare och elever/studerande – eller bara lärare – genomföra utbyten med partnerskolan eller partnerorganisationen.

Att delta i ett projekt är en chans för lärare att stärka sin ämnes- och yrkeskompetens genom nya perspektiv och ökad förståelse för andra sätt att undervisa. Eleverna lär nytt och växer genom mötet med en annan kultur och andra sätt att tänka. Även skolledare kan delta för att gagna användandet av globala kunskaper som en strategi att styra och utveckla verksamheten.

Sista ansökningsdag för Atlas partnerskap är 1 mars.

Nytt för i år

Från och med i år kan du inte söka för en fortsättning på ett projekt med samma partner förrän rapporteringen för er senaste projektperiod är slutförd och godkänd. Det innebär att du har gott om tid att utvärdera och planera inför en fortsättning på ett pågående samarbetsprojekt.