Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-12-16

Är du nästa skolambassadör för EU?

Två lärare framför svart tavla

Är du lärare och intresserad av EU- och Europafrågor? Vill din skolledning satsa långsiktigt på skolutveckling när det gäller undervisningen om EU och Europa? I så fall är du kanske en av 2017 års skolambassadörer för EU. Nu förlänger vi anmälningstiden till 20 januari.

Under 2017 genomför vi en ny omgång av utbildningen till skolambassadör för EU. Syftet med utbildningen är att erbjuda skolhuvudmän stöd för att driva frågor om EU och Europa. Tanken är att de lärare som har genomgått utbildningen inspirerar och stöder kollegor när det gäller att undervisa om EU, och fungerar som dörröppnare gentemot myndigheter och organisationer. Utbildningen riktar sig till lärare inom gymnasieskolan och i grundskolans senare årskurser, i första hand lärare som undervisar i samhällskunskap.

- Utgångspunkten är att utbildningen ska leda till skol- och verksamhetsutveckling på ett mer övergripande plan. Det handlar inte i första hand om att utveckla lärarens egen undervisning, säger Karin Kaikkonen, handläggare på Universitets- och högskolerådet.

För att få en så jämn geografisk spridning som möjligt av skolambassadörerna söker vi särskilt skolambassadörer på skolor i län som hittills har haft ett lågt deltagande i satsningen eller som inte deltagit alls.

EU-kunskap och studiebesök på schemat

Utbildningen innehåller moment som projektkunskap, EU-kunskap och möjligheter till stöd för europeiskt skolsamarbete genom Erasmus+. För lärare ingår en fyra dagars studieresa till Bryssel, där deltagarna på plats får lära sig mer om EU:s institutioner. Lärarnas rektorer deltar i en tre dagars studieresa till Bryssel.

Sista anmälningsdag är den 20 januari 2017.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen via länken till höger.

Utbildningen anordnas av Universitets- och högskolerådet tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och den svenska regeringen.