Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-06-28

Brexit kan påverka möjligheterna till utbyten med Storbritannien

Storbritannien är ett populärt land för utbyten och samarbeten inom Erasmus+. Att landet nu röstat för att lämna EU kan på sikt påverka möjligheterna till utbyten och samarbetsprojekt där, men om – och i så fall hur – är ännu oklart.

Över 5 000 svenska studenter studerar för närvarande i Storbritannien, varav omkring 630 som utbytesstudenter inom Erasmus+. Storbritannien är det land som allra flest svenska Erasmus-studenter åker till. Även bland skolor, vuxenutbildningar och yrkesutbildningar är Storbritannien populärt att samarbeta med inom EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.

De senaste åren har drygt 900 svenska yrkeselever gjort praktik i Storbritannien inom Erasmus+, och över 1500 lärare och annan personal inom skola, yrkesutbildning, vuxenutbildning och högre utbildning deltagit i kortare kompetensutveckling och utbyten där. Av de samarbetsprojekt – strategiska partnerskap – som Universitets- och högskolerådet årligen beviljar inom Erasmus+ är det drygt en tredjedel som handlar om samarbeten med organisationer i Storbritannien.

Behöver Storbritannien lämna Erasmus+?

För närvarande deltar alla EU:s 28 medlemsländer i Erasmus+, liksom EES-länderna Norge, Island och Lichtenstein och EU:s kandidatländer Makedonien och Turkiet. Om Storbritannien lämnar EU kan det på några års sikt innebära att man även får lämna Erasmus+ och det europeiska utbytet inom utbildning. Men det är inte säkert att det blir så.

De tre länder som idag deltar i det ekonomiska samarbetet, EES, har avtal som innebär att de – mot en avgift – får delta fullt ut både i Erasmus+ och i den fria rörligheten för personer inom EU i övrigt. Turkiet har ett avtal som innebär att man som kandidatland är med i just Erasmus+, men däremot kan turkiska medborgare inte flytta fritt för att arbeta i andra EU-länder.

– Hur ett eventuellt avtal med Storbritannien kring rörlighet och utbyten kan komma att se ut är för tidigt att säga, säger Gunnel Rydholm Olsson, enhetschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR). Men det finns möjligheter att Storbritannien kan fortsätta att vara med i Erasmus+ även om man lämnar EU.

Processen kommer ta tid

Oavsett hur det blir på längre sikt kommer inget att förändras inom den närmaste tiden. Utträdesprocessen – som ännu inte påbörjats – kommer sannolikt att ta ett par år att genomföra.

– Mot bakgrund av det tycker jag inte att organisationer som tänkt söka bidrag från UHR för utbyten eller samarbeten med Storbritannien behöver vara oroliga.

Tips inför ansökan till Erasmus+

Har din organisation tänkt söka samarbetsprojekt, strategiska partnerskap, inom Erasmus+? Planerar ni att samarbeta med just Storbritannien? Ett tips är då ändå att se till att ni, utöver Storbritannien, involverar tre ytterligare programländer för Erasmus+ i projektet.

För ett projekt inom Erasmus+ strategiska partnerskap krävs minst tre organisationer i tre olika programländer (för projekt med endast skolor gäller två länder). Programländer är de länder som deltar fullt ut i Erasmus+ – alltså EU:s medlemsländer, de tre EES-länderna, samt Makedonien och Turkiet.

- Genom att vara tre behöriga länder vid sidan av Storbritannien säkerställer ni att ert partnerskap är giltigt även om Storbritannien skulle behöva lämna Erasmus+ under projekttiden. Det är inte alls säkert att det blir så, men för att vara på den säkra sidan kan det vara bra att vara fyra länder, säger Gunnel Rydholm Olsson.

Mer information om Brexit och Erasmus+ hittar du på EU-kommissionens webbplats (se länk till höger).

Kontakt

Gunnel Rydholm Olsson, enhetschef
Tfn: 010-470 04 63

Daniel Edquist, enhetschef
Tfn: 010-470 04 25