Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-08-26

Dags att söka bidrag för Atlas planeringsresa

Nu är ansökan öppen till Atlas planering, som ger förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning möjlighet till projektbidrag för att etablera samarbeten med partners i andra länder. Sista ansökningsdag är den 15 september.

Syftet med Atlas planering är att ge svenska förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning möjlighet att skapa internationella kontakter och lägga grunden för kommande samarbets- eller praktikprojekt inom Atlas partnerskap eller Atlas praktik.

Genom programdelen är det möjligt att få bidrag för att besöka en utländsk partnerorganisation, eller för den utländska partnern att komma till Sverige. Besöket ska utgå från ett identifierat utvecklingsbehov, och det ska finnas en ambition att utveckla långsiktiga kontakter mellan de två länderna.

För planering av samarbetsprojekt är det möjligt att söka stöd för resor till länder utanför EU/EES. För planering av praktikutbyten för elever – APL utomlands – är det möjligt att söka stöd för resor till länder i hela världen, utom USA.

Samarbetspartner ska vara en förskola, skola eller vuxenutbildningsorganisation. För planering av praktikutbyten/APL utomlands kan samarbetspartner vara företag eller andra organisationer.

Läs mer om Atlas planering och hur man ansöker via länken till höger.