Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-12-14

Dags att söka europeiska samarbetsprojekt

Nu kan organisationer inom hela utbildningsområdet ansöka om samarbetsprojekt (strategiska partnerskap) inom Erasmus+. Programdelen ger skolor, yrkesutbildningar, vuxenutbildningar och lärosäten möjlighet till bidrag för att genomföra samarbeten med andra länder i Europa.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning och ungdom. Inom programdelen strategiska partnerskap kan skolor, lärosäten, yrkesutbildningar, vuxenutbildningar och andra organisationer söka bidrag.

Projekten kan till exempel handla om att utveckla nya metoder och arbetssätt, och att genomföra insatser för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten. Det övergripande syftet är att, på alla nivåer, öka kvaliteten inom utbildningen i Europa.

Fokus ligger på större strategiska samarbeten och utvecklingsprojekt. Men inom skola, vuxenutbildning och yrkesutbildning finns det även möjlighet att ansöka om mindre projekt, där tyngdpunkten mer ligger på samarbetsprocessen och själva erfarenhetsutbytet.

Mer pengar att söka 2017

Inom skola, vuxenutbildning och högre utbildning kommer det under nästa år att finnas mer medel att söka inom Erasmus+ strategiska partnerskap än tidigare. Det beror på att EU-kommissionen, som finansierar programmet, vill att fler innovativa samarbetsprojekt ska genomföras för att stärka och utveckla utbildningen i Europa.

- Budgetökningen innebär att det, om man skriver en bra ansökan, finns ovanligt goda möjligheter för organisationen att bli beviljad medel, säger Gunnel Rydholm Olsson, enhetschef vid Universitets- och högskolerådet.

Möjliga samarbetsländer inom Erasmus+ strategiska partnerskap är alla EU:s medlemsländer, samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge.

Sista ansökningsdag är den 29 mars klockan 12.00.  

Hjälp inför ansökan

Vill du och din organisation ha stöd och tips inför ansökan till Erasmus+ strategiska partnerskap? Under december, januari och februari anordnar vi flera workshops, så kallade skrivarstugor, där ni kan få råd och hjälp.

20 januari: Skrivarstuga Erasmus+ strategiska partnerskap skola

7 februari: Skrivarstuga Erasmus+ strategiska partnerskap skola

16 februari: Skrivarstuga Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

17 februari: Skrivarstuga Erasmus+ strategiska partnerskap skola

17 februari: Skrivarstuga Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Ställ frågor på Facebook

Du kan även ställa och få svar på dina frågor om programmet och ansökan på vår Facebook-sida:

Utbyten på Facebook (nytt fönster)