Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-01-20

1 mars sista ansökningsdag för nordiskt-baltiskt samarbete

Nu är ansökan öppen till Nordplus-programmen, som ger möjlighet till utbyten och samarbeten inom Norden och Baltikum. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2016.

Nordplus består av fem delprogram och riktar sig till förskolor, skolor, universitet, vuxenutbildningar och andra organisationer inom hela utbildningsområdet. Inom de olika programmen går det att söka projektstöd för allt ifrån utbyten för elever, studerande och lärare, till större nätverksaktiviteter och utvecklingsprojekt.

Programmet finansieras av Nordiska ministerrådet och syftar till att utveckla och öka kvaliteten på det nordiska och baltiska utbildningssamarbetet.

Nordplus Junior, Vuxen och Högre utbildning

En möjlighet inom Nordplus är Nordplus Junior, som riktar sig till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Inom delprogrammet går det att genomföra till exempel projektsamarbeten, utbyten och praktik för elever, lärarutbyten och nätverksaktiviteter.

Möjligheter till nordiska och baltiska utbyten och samarbeten för universitet och högskola och vuxenutbildning finns inom Nordplus Högre utbildning respektive Nordplus Vuxen. Ytterligare möjligheter ryms inom delprogrammet Nordplus Horisontal, som kan sökas av organisationer, institutioner och föreningar inom hela utbildningsområdet.

För skolor och vuxenutbildningar är det även möjligt att, inom Nordplus förberedande besök, söka bidrag för att planera ett kommande projekt.

Samarbete inom nordiska språk

En annan möjlighet inom Nordplus är delprogrammet Nordiska språk, som kan sökas av skolor, universitet, högskolor, organisationer och privata och offentliga verksamheter. Samarbetena kan till exempel handla om att utarbeta metoder för att undervisa om nordiska språk i skolan, om läroplansutveckling eller om att ta fram läromedel och undervisningsmaterial.

Mer information om de olika delprogrammen och hur man ansöker hittar du via länkarna till höger. Där kan du även läsa mer om Nordplus Junior-projektet "Nordisk kultur i förändring med globalt perspektiv", som Fridegårdsgymnasiet i Håbo deltar i.