Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-11-01

”De internationella konferenserna har givit vår skola otroligt mycket”

Per Ahlkvist och Martin Löfgren. Foto: Bo Helmersson.

Per Ahlkvist och Martin Löfgren, lärare på Norrevångsskolan i Karlshamn, fick tillsammans ta emot ett delat andrapris när lärarstipendiet Guldäpplet delades ut i måndags. Guldäpplet uppmärksammar lärare som på ett innovativt sätt använt IT i sin undervisning. För Martin och Per har deltagande i internationella konferenser genom Atlas konferens givit viktiga inspel till arbetet med digitalt lärande.

Guldäpplet är ett stipendium som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet genom att använda IT i undervisningen. Martin Löfgren och Per Ahlkvist började arbeta med metoden som de nu belönats för redan 2008. Den går ut på att genom digitala verktyg engagera eleverna i dagsaktuella frågor och ge dem möjlighet att diskutera, reflektera och argumentera.

Digitala verktyg i språkundervisningen

För att få möjlighet att utveckla metoden mer, och presentera arbetssättet för andra pedagoger, anmälde sig Martin och Per 2009 till en pedagogisk konferens i Florens. Temat var digitala verktyg i språkundervisning.

- Konferensen gav oss mängder av idéer kopplade till vår metod. Men också många kontakter i andra länder och tips på andra sätt att använda digitala verktyg, säger Martin Löfgren.

Resan till Italien gav ett ökat självförtroende och blodad tand vad gäller internationella konferenser. Martin och Per anmälde sig till en ny konferens i Osaka i Japan, och sökte och fick ansökan om Atlas-medel beviljad. Konferensen i Japan skiljde sig en hel del från den i Italien.

- De flesta deltagarna kom ifrån olika delar av Asien, Australien och Nordamerika. Det är otroligt lärorikt och spännande att möta lärare från andra länder och att lära sig mer om andra skolsystem och kulturer, säger Martin Löfgren.

Kulturella och politiska kontexten påverkar

En av många lärdomar Martin och Per tog med sig hem är att den typ av diskussionsforum som de arbetar med inte kan fungera på samma sätt i en annan kulturell eller politisk kontext. Deltagare från vissa länder undrade vilka frågor som lärare och elever absolut inte fick diskutera. Andra undrade vilka ämnen de ombads lyfta fram för att framhålla regeringens arbete.

- Det här var synsätt som vi aldrig stött på tidigare, och som gav upphov till intressanta samtal om de olika ländernas syn på utbildningens roll i samhället, säger Per Ahlqvist.

Nätbaserade kurser tema för Boston-konferens

Nästa konferens ägde rum på Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, och även den resan bekostades genom Atlas konferens. MIT har varit en av föregångarna när det gäller öppna nätbaserade kurser, så kallade MOOC:ar, och vid konferensen fick deltagarna lära sig mer om de vinster och problem sådana onlinekurser kan medföra.

- Vi fick även upp ögonen för den forskning som finns om hur man modererar online-diskussioner på ett bra sätt. Det är något som vi använder oss av i vårt dagliga arbete, säger Per Ahlqvist, och sammanfattar:

- De internationella konferenserna har givit oss och vår skola otroligt mycket.

Om Atlas konferens

Atlas konferens ger dig som arbetar inom förskola, skola och vuxenutbildning möjlighet att delta i pedagogiska konferenser i andra länder. Dels går det att åka på en konferens för att lära utan någon motprestation. Dels finns möjlighet att medverka aktivt – till exempel genom att hålla ett föredrag, leda en workshop eller ha en utställning. Det är möjlighet att söka stöd för konferenser i länder utanför EU- och EES-området. Atlas konferens har fyra ansökningsomgångar per år.

Läs mer om Atlas konferens

Om Guldäpplet

Utmärkelsen Guldäpplet delas ut årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i sin undervisning och som inspirerat elever och kollegor. Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners står för priset. Drygt 100 lärare nominerades till Guldäpplet 2016.

Läs mer om Guldäpplet (nytt fönster)

 

Bilden ovan: Per Ahlkvist och Martin Löfgren. Foto: Bo Helmersson.