Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-04-14

Årets eTwinning-priser till skolor i Piteå, Sollentuna och Hässelby

Jenny Nordqvist (UHR), Maria Linna Angestav (UHR), Karin Ceder (Böle förskola) och Monica Thelin (Böle förskola). Bild: Maria Fäldt.

Böle förskola i Piteå, Brageskolan i Sollentuna och Hässelbygårdsskolan – de är vinnarna av 2016 års svenska eTwinning-priser. Förutom äran får skolorna en prissumma på 10 000 eller 20 000 kronor vardera.

- Att vinna känns verkligen stort, eftersom det här är vårt första ”riktiga” projekt. Barnen är otroligt stolta och de har räknat dagarna till tårtkalaset. Vi kände själva, under tiden vi arbetade med projektet, att det var ett fantastiskt arbete som barnen och vi gjorde. Priset är en bekräftelse på att den känslan var helt rätt.

Det säger Karin Ceder, förskollärare och projektansvarig på Böle förskola, som tillsammans med rektor Monica Thelin tog emot sitt pris vid en ceremoni på förskolan på torsdagen.

Vulkaner och vulkanutbrott tema för projektet

I projektet "What can we find underneath our feet?" har pedagoger och barn på Böle förskola samarbetat med en förskola på Island. Barnen i Piteå har varit ute i skogen, samlat material och fotograferat. Genom utbyte i digitala kanaler har de fått veta mer om vad som finns under de isländska barnens fötter – lava och vulkaner.

Det väckte barnens intresse, och under stor entusiasm har de fått lära sig mer om vulkaner och vulkanutbrott. Barnen har letat information på Internet, sett filmer och de två förskolorna har utbytt bilder och ställt frågor till varandra via chatt och mejl.

- Vår tanke var att göra barnen uppmärksamma på vad de själva har under sina fötter, och låta dem inspireras av vad barnen på Island har under sina. Så blev det verkligen! Det som från början såg ut att bli ett litet projekt om svampar blev ett projekt över en hel termin om vulkaner, säger Karin Ceder.

I prismotiveringen skriver juryn bland annat att projektet ”bidrar till att på ett kreativt, konkret och målgruppsanpassat sätt öka förskolebarnens intresse för naturvetenskap”. Man understryker också att projektet är väldokumenterat och lätt kan spridas till andra förskolor.

Svensk-tyskt samarbete i Sollentuna

Brageskolan tilldelas priset för projektet "Together through the Year", där läraren Teresia Jildenhed och hennes elever, som går i tredje klass, samarbetat med en skola i Tyskland. Målen har varit att öka elevernas motivation att lära sig engelska och ge dem möjlighet att se likheter och olikheter mellan sina olika hemländer. Allt utbyte mellan elever och lärare i de två länderna har skett via digitala kanaler så som Skype, e-post och chatt.

Brageskolan är en skola för elever med tal- och språkstörning, och i prismotiveringen skriver juryn bland annat att projektet ”på ett tydligt sätt visat att med rätt verktyg kan alla kommunicera, oavsett tal- och språksvårigheter”.

- Jag upplever att eleverna fått ett större intresse för omvärlden tack vare projektet, säger Teresia Jildenhed. Något som är långt borta har helt plötsligt blivit nära – varje gång eleverna hör något om Tyskland i media hajar de till. Den största framgången är känslan av samhörighet med elever i ett annat land.

Identitet och migration i fokus i Hässelby

Årets tredje eTwinning-pris går till Hässelbygårdsskolan och läraren Birgitta Flodén. I projektet "The New Who Do You Think You Are – come trace your roots with us" har hon och hennes elever samarbetat med skolor i Storbritannien och Tyskland kring teman som identitet, migration och tolerans. Birgitta Flodén och Hässelbygårdsskolans rektor Martin de Ron tar emot priset vid en ceremoni den 4 maj.

 

Om eTwinning och eTwinningpriset

eTwinning är en webbplats för digitalt samarbete mellan skolor i Europa, och ger lärare och skolledare möjlighet till samarbetsprojekt, erfarenhetsgrupper och onlineutbildningar. Över 370 000 lärare är idag anslutna till etwinning.net. Universitets- och högskolerådet ansvarar för eTwinning i Sverige och delar årligen ut det svenska eTwinning-priset och eventuella hedersomnämnanden till särskilt väl genomförda projekt.


På bilden ovan (fr. vänster): Jenny Nordqvist (Universitets- och högskolerådet), Maria Linna Angestav (Universitets- och högskolerådet), samt Karin Ceder och Monica Thelin från Böle förskola.

Fotograf: Maria Fäldt.