Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-02-11

Den globala resan väckte intresset för internationellt samarbete inom yrkesutbildning

I syfte att uppmuntra till framtida samarbeten mellan yrkesutbildningar genomfördes i november Den globala resan till Indien. En av resenärerna var Fredrik Lifbom, yrkeslärare på Björknäsgymnasiet i Boden, som nu tillsammans med kollegor i Karlstad planerar för ett partnerskap med en indisk skola.

Fredrik Lifbom utbildar maskinförare på bygg- och anläggningsprogrammets inriktning anläggningsfordon, som bland annat försörjer gruvnäringen med arbetskraft. Under de tio år han varit på skolan har han hela tiden intresserat sig för skolutveckling. Nyfikenheten ledde honom till Den globala resan.

- Yrkesutbildningen har traditionellt fokuserat på själva yrket och inte så mycket på att ge eleverna en grund som samhällsmedborgare. Med Gy11 kom det in mer teori i yrkesprogrammen och nu vill vi tänka bredare och öppna för andra kunskaper. En resa till en okänd del av Indien såg jag som en möjlighet för oss att få se något helt annat.

Omtumlande upplevelser

Förberedelseträffarna inför resan skapade höga förväntningar. Fredrik Lifbom ville uppleva allt han hört talas om – dofterna, ljuden, kakafonin av intryck. Och han blev inte besviken. Omtumlande och utmanande är återkommande ord i hans beskrivning. Vissa saker förvånade, till exempel hade han inte föreställt sig Indien som så industrialiserat.

Nyanserad bild

Fredrik Lifbom säger att det skulle ta honom många timmar att berätta allt som resan gav, men i korthet handlar mycket om förståelse.

- Jag har fått en mer nyanserad bild och kan dra paralleller på ett annat sätt. Jag kan se likheter mellan hur våra gruvor här i Norrbotten exploateras av utländska företag och hur det går till i Indien.

- Jag kan också se att det ryms stora skillnader inom landet. Mellan stad och landsbygd, mellan norr och söder och mellan olika grupper, precis som inom Europa. Kvinnosynen är ett exempel. I de lägsta kasterna är det mer jämställt mellan man och kvinna och yrkesskolorna har både manliga och kvinnliga lärare.

Planerar för samarbete

Nu har Fredrik Lifbom varit hemma några månader, hunnit smälta upplevelserna lite och tagit tag i den där viljan till fortsättning som väcktes under resan. Eftersom han bedömer det som för osäkert att låta elever praktisera i Indien på grund av bristen på arbetarskydd, har han och några kollegor påbörjat ett samarbete med en skola i Karlstad. Tillsammans letar de efter en lämplig partnerskola i Indien att starta ett utbytesprojekt med, på temat hållbar utveckling.

- I Boden har vi ungefär lika långt till Muddus nationalpark som till Bolidens dagbrott Aitik. Om man jämför ser man tydligt skillnaden på hur det ser ut i naturen före och efter gruvdriften. I samarbete med skolan i Karlstad har vi satt ihop en nätbaserad kurs med detta som exempel och tanken är att vi ska utveckla projektet tillsammans med en indisk skola. Vi planerar att ansöka om medel från Atlas partnerskap.


Om Den globala resan

Den globala resan arrangeras av Den Globala Skolan – Universitets- och högskolerådets verksamhet för fortbildning av skolpersonal inom lärande för global hållbar utveckling och kulturell förståelse. Syftet är ett interkulturellt lärande som i förlängningen förväntas leda till stärkt skolutveckling. Den globala resan är också ett tillfälle att knyta kontakter och inspireras till framtida samarbeten.

Läs mer om Den Globala Skolan via länken till höger.

Mer information