Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-11-25

Filmer från IDA-dagarna 2016

Missade du UHR:s internationaliseringsdagar för högre utbildning den 1-3 november? Nu kan du se konferensens föreläsningar på film.

Temat var "internationalisering i förändring" och vi fokuserade på de utmaningar som internationaliseringsarbetet vid universitet och högskolor står inför. Konferensen, som samlade internationaliseringsansvariga, lärare, vägledare, kommunikatörer och säkerhetsansvariga, handlade om internationalisering utifrån perspektiv som krisberedskap, migration, näringslivssamarbete och åtgärder för ökad studentmobilitet.

Bland talarna fanns statssekreterare Karin Röding och företrädare för bland annat Utrikesdepartementet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Universitetskanslersämbetet och flera lärosäten.

Föreläsningarna på film

Vi filmade alla föreläsningar i plenum och du hittar dem på UHR:s kanal på YouTube:

Filmer från IDA 2016 på YouTube

Mer information om konferesen och talarnas presentationer hittar du på UHR:s webbplats uhr.se