Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-10-31

Förbered er ansökan om internationellt samarbete - informationsmöten i höst

I början av nästa år är det ansökningsdatum inom Erasmus+ och flera andra av våra program för internationellt utbyte och samarbete. Under november, december och januari anordnar vi ett flertal informationsmöten och workshops inför ansökan.

Mötena vänder sig till dig som arbetar inom förskola, skola, yrkesutbildning och vuxenutbildning.

För dig som arbetar inom universitet och högskola kommer vi att erbjuda workshops/skrivarstugor inför ansökan till Erasmus+ strategiska partnerskap, Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad och Erasmus Mundus i början av 2017. Vi återkommer med mer information längre fram.

Förskola och skola

Stockholm 6/12: Inför ansökan till Erasmus+ mobilitet skola och vuxenutbildning (workshop/skrivarstuga)

Stockholm 20/1: Inför ansökan till Erasmus+ strategiska partnerskap skola (workshop(skrivarstuga)

Vuxenutbildning

Stockholm 6/12: Inför ansökan till Erasmus+ mobilitet skola och vuxenutbildning (workshop/skrivarstuga)

Webbinarium 16/12: Erasmus+ strategiska partnerskap för vuxenutbildning och yrkesutbildning 

Yrkesutbildning

Stockholm 22/11: Hur skapar vi kvalitet i arbetsplatsförlagt lärande (seminarium)

Stockholm 14/12: Inför ansökan till Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (workshop/skrivarstuga)

Webbinarium 16/12: Erasmus+ strategiska partnerskap för yrkesutbildning och vuxenutbildning  

Mer om Erasmus+

Programmet Erasmus+ vänder sig till organisationer inom hela utbildningsområdet - från förskola och skola, till yrkesutbildning, vuxenutbildning och högre utbildning.

Programdelen mobilitet ger personal och studerande möjlighet till utbyten i form av kompetensutveckling, studier och praktik i andra länder. Inom programdelen strategiska partnerskap kan organisationer få bidrag för att genomföra internationella samarbets- och utvecklingsprojekt.