Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-11-30

Ge fler yrkeselever chans till utlandspraktik - Dagens Samhälle 30 november

Sveriges gymnasieskolor måste ge fler yrkeselever möjlighet till praktik utomlands, skriver UHR, LO och Svenskt Näringsliv idag i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Utlandspraktik ger unga en efterfrågad kompetens, utveckling på ett personligt plan och de blir mer anställningsbara. Det bidrar till att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft och underlättar för svenska företag att hävda sig globalt, menar UHR:s generaldirektör Ulf Melin, Therese Guovelin, förste vice ordförande LO, och Tobias Krantz, chef för för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv.

Fler skolor måste nu söka finansiering för att kunna erbjuda utlandspraktik. I år fanns drygt 60 miljoner kronor att söka hos UHR och framöver kommer den budgeten att öka - pengar som riskerar att gå förlorade om inte fler skolor tar chansen.

Utlandspraktik är en framgångsfaktor både för eleverna själva, den svenska yrkesutbildningen och för vårt näringsliv och samhälle i stort. Vi hoppas nu att många gymnasieskolor och andra yrkesutbildningar faktiskt söker de pengar som finns avsatta för detta, och därmed ger fler elever möjlighet till praktik i ett annat land, skriver artikelförfattarna.

Läs hela debattartikeln:

Debattartikel 30 november 2016: "Ge fler yrkeselever chans till utlandspraktik" (nytt fönster)

UHR på EuroSkills

Debattartikeln publiceras inför de europeiska yrkestävlingarna EuroSkills som äger rum i Göteborg den 1-3 december. Ta chansen att besöka UHR:s och Myndigheten för yrkeshögskolans gemensamma monter under tävlingarna, och höra mer om möjligheter till utlandspraktik och andra utbyten för elever och personal inom yrkesutbildning.

Läs mer om UHR:s medverkan på EuroSkills