Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-06-10

Gratis fortbildning på nätet för dig inom förskola och skola

Arbetar du inom förskola, grundskola eller gymnasieskola? Nu finns möjlighet till kostnadsfri fortbildning online genom den europeiska webbplatsen School Education Gateway.

School Education Gateway är EU-kommissiones webbplats för förskolor och skolor i Europa. Teacher Academy är en ny del av sajten, som ger lärare, pedagoger och annan personal möjlighet att delta i kostnadsfria fortbildningskurser online. Kurserna är en lättillgänglig form av kompetensutveckling, som deltagarna kan genomföra helt utifrån sina egna förutsättningar.

Aktuella kurser

Just nu kan du anmäla dig till en kurs i att arbeta med projektbaserat lärande i klassrummet ("Introducing Project-Based Learning in your Classroom"). Kursstart var den 6 juni, men det går fortfarande att söka och delta.

Under hösten kommer kurser att genomföras på teman som:

  • Att stödja mångfald i klassrummet (september)
  • Kompetenser för 2000-talets skolor (oktober)
  • Matematik 2.0 (oktober)
  • Att integrera nyanlända barn i skolan (november).

Det enda som krävs för att delta är att du registrerar dig på School Education Gateway. Kurserna genomförs helt på distans och den beräknade tidsåtgången är fyra timmar per vecka. Efter avslutad kurs får du en certifiering om att du gått kursen.

Fler möjligheter

Vid sidan av online-kurserna innehåller School Education Gateway en katalog över andra fortbildningskurser som arrangeras för lärare och skolpersonal runt om i Europa. På sajten hittar du dessutom tips och inspiration i form av nyheter och evenemang, goda exempel, guider och nyttiga länkar.