Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-08-29

Anmälan öppen till Nordplus kontaktseminarium i Köpenhamn i höst

Vill du och din organisation hitta partners för nordisk-baltiska samarbeten inom Nordplus-programmen? Ta chansen att delta vid höstens kontaktseminarium i Köpenhamn. Nu är anmälan öppen.

Nästa år inleds en ny programperiod för Nordplus-programmet. Med anledning av det arrangeras ett kontaktseminarium i Köpenhamn i höst, där du som arbetar inom utbildningsområdet har möjlighet att träffa och knyta kontakter med nordiska och baltiska kollegor för kommande utbyten och samarbeten. Vid seminariet  får du även en chans att veta mer om det nya Nordplus-programmet.

Seminariet vänder sig till personal inom hela utbildningsområdet - från förskola och skola, till vuxenutbildning och universitet och högskola. Det omfattar alla programdelar inom Nordplus - Nordplus Junior, Vuxen, Högre utbildning, Horisontal och Nordiska språk. Inom de olika delarna kan organisationer söka bidrag för samarbeten med länder i Norden och Baltikum. Det kan till exempel handla om lärar- och elevutbyten, praktik, utvecklingsprojekt och nätverk.

Seminariet äger rum i Köpenhamn den 20-22 november. Det kostar inget att delta och det finns möjlighet att söka bidrag för resekostnader.

Anmälan och mer information

Anmälan och mer information om seminariet, exakta tider, teman och program hittar du på kontaktseminariets webbplats:

Anmälan: Nordplus kontaktseminarium i Köpenhamn 20-22 november 2016 (nytt fönster)

Sista anmälningsdag är den 5 oktober.

Mer information om de olika delarna inom Nordplus hittar du på webbplatsen nordplusonline.org (se länk till höger).