Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-09-14

Hitta partners för samarbeten inom Erasmus+

Planerar din organisation att söka medel för samarbetsprojekt inom Erasmus+? Letar ni efter utländska partners att förverkliga er projektidé med? Nu kan du som arbetar inom skola eller vuxenutbildning anmäla dig till ett kontaktseminarium och hitta partners för nya projekt.

Ett kontaktseminarium innebär att du, på plats någonstans i Europa, träffar kollegor från andra länder för att hitta partners för kommande Erasmus+-samarbeten. Varje kontaktseminarium har ett särskilt tema och riktar sig till dig som söker partners för projekt inom just det området.

Bör ha konkret projektidé

För att få så stort utbyte som möjligt av ett kontaktseminarium bör din organisation ha kommit långt i planeringen av en ansökan till Erasmus+. Det handlar både om att ni bör ha en konkret projektidé, och tankar om vilken typ av partners ni söker.

Kontaktseminarierna är vanligen runt tre dagar långa och det finns ett visst antal platser reserverade för varje land. Om du blir antagen innebär det att du får seminarieavgift, boende, mat och resa finansierade av de nationella programkontoren (Universitets- och högskolerådet i Sverige).

Aktuella kontaktseminarier

Du som arbetar inom skola eller vuxenutbildning kan nu anmäla dig till de här kontaktseminarierna:

  • Toledo, Spanien, 6-9 november 2016
    Tema: validering och erkännande av kunskaper och färdigheter. För dig som arbetar med vuxnas lärande, till exempel som lärare, studievägledare eller kursledare. Sista anmälningsdag: 20 september.
  • Reykjavik, Island, 9-10 november 2016
    Tema: vägledning inom vuxnas lärande. För dig som arbetar med vuxnas lärande, till exempel som lärare eller studie- och yrkesvägledare. Sista anmälningsdag: 30 september.
  • Dublin, Irland, 14-16 november 2016
    För skolor som är intresserade av att veta mer om internationalisering inom skolan. Seminariet riktar sig till dig som arbetar på en skola som är aktiv inom Erasmus+ eller som planerar att bli det. Sista anmälningsdag: 15 oktober.

Mer information och anmälan hittar du på sidan Aktuella kontaktseminarier (se länk till höger).