Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2017-02-06

Höjda stipendier för studentutbyten inom Erasmus

I år höjs stipendiebeloppen för studenter som åker på utbyte inom Erasmus+. Ökningen är störst för praktik, men stipendierna höjs även för studier i de länder i Europa som har högst levnadskostnader.

– Vi hoppas att de högre stipendiebeloppen ska ge fler studenter möjlighet att studera eller praktisera i ett annat europeiskt land, säger Jari Rusanen, handläggare på Universitets- och högskolerådet.

Genom Erasmus+ kan studenter som läser på ett universitet eller en högskola i Sverige studera tre till tolv månader vid ett lärosäte i ett annat land i Europa. Man får stipendium under utbytet och får tillgodoräkna sig utlandsstudierna i sin svenska examen. Det är även möjligt att få Erasmus-stipendium för att under två till tolv månader göra praktik på en arbetsplats i ett annat europeiskt land. Studenten får själv föreslå en praktikplats i något av de 32 länder som deltar i programmet utöver Sverige.

– Vi har sett ett behov av högre stipendier för framför allt praktik för att underlätta för dem vars praktik inte är poänggivande och godkänd för studiemedel från CSN, säger Jari Rusanen.

Mer information om de höjda stipendiebeloppen finns på Universitets- och högskolerådets webbplats uhr.se:

Pressmeddelande 6 februari 2017: "Höjda stipendier för utbyten inom Erasmus"