Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-06-15

Hur aktiv är din kommun när det gäller internationellt utbyte?

Hur stort är engagemanget för internationellt utbildningssamarbete i din kommun? I vår Sverigekarta hittar du information om skolor och vuxenutbildningar i Sverige som sökt bidrag för internationella projekt och utbyten, från år 2003 och framåt.

Sverigekartan omfattar uppgifter om alla ansökningar om internationella samarbeten och utbyten som förskolor, skolor och vuxenutbildningar skickat in till Universitets- och högskolerådet. Det handlar om att organisationer sökt bidrag för till exempel samarbetsprojekt med andra länder, utlandspraktik för yrkeselever eller kompetensutveckling utomlands för personal. Kartan visar uppgifter från 2003 till och med 2015, och i vissa fall 2016.

I kartan hittar du information om antalet ansökningar uppdelat per län, kommun och organisation. Där framgår också vilka organisationer som beviljats medel och hur mycket pengar de fått. Dessutom finns uppgifter om vilka skolor som deltagit i digitala samarbetsprojekt med andra länder genom EU-kommissionens webbplats eTwinning.

Du hittar kartan via länken nedan:

Sverigekartan - internationellt samarbete i våra kommuner 2013-2015