Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-03-15

Inga ansökningsomgångar för Athena och Sidas resestipendium i år

Under 2016 går det inte att söka till programmen Athena och Sidas resestipendium. Orsaken är en minskning av bidragsmedlen från Sida, som finansierar programmen.

Athena ger gymnasieskolans yrkesprogram möjlighet att genomföra samarbeten och utbyten med skolor och organisationer i låg- och medelinkomstländer. Sidas resestipendium är ett stipendieprogram för studenter och nyutexaminerade som antagits till obetald praktik vid internationella organisationer. Båda programmen finansieras av Sida, och administreras av Universitets- och högskolerådet.

Under 2016 har Sida reducerat bidragsbudgeten jämfört med tidigare år. Det innebär att det inte finns några pengar att fördela inom de två programmen, och möjligheten att söka ställs därför in. Pågående projekt inom Athena påverkas inte.

Ansökningsomgångarna för Universitets- och högskolerådets övriga program med finansiering från Sida (Linnaeus-Palme, Minor Field Studies och Praktikantprogrammet) genomförs som planerat, men med reducerad budget.