Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-08-10

Morgondagens vinnare - konferens för yrkesutbildning 10-11 oktober

Hur kan internationella utbyten och utlandspraktik öka yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft? Det är temat för konferensen Morgondagens vinnare i oktober.

Många gymnasieskolor, yrkeshögskolor och kommuner arbetar idag med internationellt utbyte - till exempel genom att erbjuda elever och studerande praktik utomlands, eller i form av samarbetsprojekt med andra länder. Nu bjuder Universitets- och högskolerådet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan in till Morgondagens vinnare - konferensen som är en möjlighet att få veta mer om hur internationalisering stärker yrkesutbildningen i Sverige!

Ta chansen att lyssna till  yrkesutbildningar och kommuner med erfarenhet av internationellt utbyte, och hör representanter för Utbildningsdeptartementet, Svenskt Näringsliv, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan. Konferensen kommer även att bjuda på möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyten mellan deltagarna. 

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med yrkesutbildning i vid bemärkelse, till exempel som lärare, skolledare, vid en branschorganisation, ett fackförbund eller inom näringslivet.  

Dag och tid

Den 10-11 oktober 2016. Konferensen börjar kl. 13.00 på måndagen och avslutas kl. 13.00 på tisdagen.

Plats

Essinge konferenscenter, Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen i Stockholm.

Mer information och anmälan

Här hittar du program och anmälan för konferensen

Sista anmälningsdag är den 31 augusti. Det är kostnadsfritt att delta. Deltagarna står själva för resa och eventuellt uppehälle.