Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-12-01

Nya filmer om att samarbeta digitalt med skolor i Europa

eTwinning är en webbplats för digitalt samarbete mellan förskolor och skolor i olika länder. I två nya filmer berättar lärare och elever om hur ett eTwinning-samarbete kan fungera i praktiken.

eTwinning är EU-kommissionens webbplats för digitalt samarbete mellan skolor i olika länder. Portalen vänder sig till lärare och pedagoger inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Över 370 000 lärare i Europa är idag anslutna till etwinning.net, som erbjuder kontaktmöjligheter, ytor för digitala samarbetsprojekt, erfarenhetsgrupper och onlineutbildningar.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för eTwinning i Sverige. I två nya filmer berättar vi, tillsammans med lärare och elever som arbetat med eTwinning-projekt, mer om hur webbplatsen och dess verktyg kan användas i undervisningen och skolarbetet.

Det här är eTwinning​

En film om de möjligheter eTwinning erbjuder och hur ett samarbete kan fugera i praktiken. Lärare och elever med erfarenhet av eTwinning medverkar.

Se filmen på Utbytens kanal på YouTube (nytt fönster)

eTwinning i ditt Erasmus+ projekt

eTwinnings digitala verktyg kan även användas när skolor genomför internationella utbytes- och samarbetsprojekt med bidrag från EU-programmet Erasmus+. I den här filmen berättar lärare och elever på Fridagymnasiet i Vänersborg om hur de arbetat med eTwinning i sitt Erasmus+ projekt. 

Se filmen på Utbytens kanal på YouTube (nytt fönster)

Mer information