Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-10-07

Prisad för sitt arbete med internationalisering och hållbar utveckling

Ulrika Hugemark. Så heter en av två svenska lärare som uppmärksammats för sitt arbete med de globala målen för hållbar utveckling. Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan nominerade henne till utmärkelsen eldsjäl med uppdrag att inspirera ungdomar att lära mer om hållbarhet. I veckan prisades hon för sitt engagemang.

"Vi är den första generationen som kan utrota fattigdom, och den sista som kan stoppa klimatförändringarna". Inspirerade av generalsekreterare Ban Ki-moons ord samlades lärare och inspiratörer från hela världen under rubriken #First Generation Global Goals Forum i Stockholm den femte oktober. Utrikesdepartementet och Sida stod bakom arrangemanget och både jämställdhetsminister Åsa Regnér och miljöminister Karolina Skog deltog. Syftet med satsningen var att engagera unga i frågor som rör social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Ett erkännande

I samband med forumet presenterades nitton personer som på olika sätt arbetar med hållbar utveckling och unga. För Ulrika Hugemark, lärare på Lillerudsgymnasiet, ett naturbruksgymnasium i värmländska Vålberg, och en av pristagarna, är utmärkelsen både ett fint erkännande och en stor möjlighet.

- Det är fantastiskt roligt att få vara med om det här. Både för mig personligen och för skolan. Jag har fått tillgång till ett nätverk med personer från hela världen som också jobbar med de globala målen. Och det finns redan massor av idéer kring hur vi kan fortsätta arbetet med att inspirera våra unga till exempel genom att samarbeta skola mot skola.

Ulrika Hugemark vid prisutdelningenArbetat från grunden

Ulrika Hugemark är lärare i svenska och engelska, internationell koordinator och förstelärare i internationalisering. Genom åren har hon lyft och arbetat med internationalisering och globala frågor från grunden på skolan och drivit och engagerat Lillerudseleverna i en rad internationella projekt.

Med stöd från Universitets- och högskolerådets program Atlas, Athena och Erasmus+ och en global resa med Den Globala Skolan har Lillerudsgymnasiet kunnat samarbeta med flera skolor i Uganda och svenska och ugandiska elever och lärare har vid flera tillfällen besökt varandras skolor. Skolan har även kunnat erbjuda sina elever praktik i Storbritannien och Irland och haft internationella praktikanter som bidragit till internationalisering även på hemmaplan.

Naturbruk och hållbar utveckling

Ämnesområdet naturbruk är kanske traditionellt sett inte det första de flesta kommer att tänka på när man talar om internationalisering i skolan. Men Ulrika Hugemark tänker tvärtom.

- I naturbruksutbildningen är det viktigt att få eleverna att höja blicken och se sitt område i ett internationellt sammanhang. Det är våra elever som kommer att ställas inför framtida utmaningar som energi- och livsmedelsförsörjning och internationellt samarbete är lösningen på flera av de stora utvecklingsfrågorna.

Lillerudsgymnasiet har framför allt arbetat med det tolfte globala målet som handlar om hållbar konsumtion och produktion. Tillsammans med partnerskolorna i Uganda kan Ulrika Hugemark och hennes kollegor göra hållbar utveckling konkret för alla eleverna genom att i direkta exempel visa eleverna hur konsumtion kan påverka situationen i andra delar av världen såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Många planer för framtiden

Förutom det nya globala nätverk som Ulrika Hugemark nu ingår i har hon på hemmaplan påbörjat ett samarbete med Lillerudsgymnasiets två andra förstelärare, en i hållbar utveckling och en i entreprenörskap, för att stärka lärandet för hållbar utveckling och de internationella projekten på skolan.

- Vi jobbar för att fler ska göra sin APL utomlands och planerar till exempel ett ömsesidigt projekt om avfallshantering och återvinning med en av våra partnerskolor i Uganda. Vi har också ett internationellt samarbete kring ung företagsamhet som vi utvecklar med hållbarhetsinriktning.