Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-10-26

Sök bidrag för europeiska samarbeten kring arbetsplatsförlagt lärande

Nu finns möjlighet att söka bidrag inom Erasmus+ för partnerskapsprojekt som syftar till att utveckla arbetsplatsförlagt lärande. Sista ansökningsdag är den 17 januari.

Utlysningen, inbjudan att söka, genomförs inom Erasmus+ programområde tre: stöd till politiska reformer. Vid den här ansökningsomgången kommer medel att delas ut till projekt som syftar till att främja olika former av arbetsplatsförlagt lärande, med särskilt fokus på praktikplatser.

Regionalt och lokal fokus

Partnerskapen ska bidra till att engagera företag och arbetsmarknadens parter i att planera och genomföra yrkesutbildning. Projekten ska också säkerställa ett starkt inslag av arbetsplatsförlagt lärande i yrkesutbildningen. Fokus ligger på att genom regionalt och lokalt arbete ta fram väl förankrade, konkreta och hållbara resultat.

Vilka kan söka?

Yrkesutbildningsanordnare, företag, branschorganisationer och lokala och regionala myndigheter är några organisationer som kan ansöka. Även arbetsmarknadens parter bör ingå i ett projekt. Det krävs minst tre partnerorganisationer från minst två olika länder i Europa.

Ansökan görs hos EU-kommissionen i Bryssel.

Läs mer om ansökningsomgången:

Erasmus+ stöd till politisk reform - projekt inom arbetsplatsförlagt lärande