Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-03-04

Sök medel för yrkespraktik utomlands

Tre gymnasieelever

Nu är första ansökningsomgången 2016 för Atlas praktik igång. Gymnasieskolor och utbildningsanordnare inom yrkesinriktad vuxenutbildning kan söka bidrag för utlandspraktik. Sista ansökningsdag är den 4 april.

Atlas praktik ger elever på gymnasieskolans yrkesprogram och gymnasiesärskolan möjlighet till praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL) i hela världen utom USA. Det är skolan som ansöker om medel och sedan ordnar med praktik för eleverna. Praktiken är en möjlighet att utvecklas i sitt yrkeskunnande, få möta en annan kultur och förbättra sina språkkunskaper.

Även utbildningsanordnare inom yrkesinriktad vuxenutbildning kan ansöka om medel genom Atlas praktik. Studerande vid lärlingsprogram och teknikprogrammets fjärde år kan också delta.

Sedan i höstas har Atlas praktik ett nytt ansökningssystem. Det innebär att du som ansöker nu gör det via ett användarkonto du skapar här på webbplatsen. Ansökan är helt digital. Du ska inte skicka in några papperskopior.

Läs mer via länken till höger om Atlas praktik och hur du ansöker.

Läs mer