Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-04-01

Sök europeiska samarbetsprojekt på temat social delaktighet

Nu finns möjlighet att söka bidrag för samarbetsprojekt inom Erasmus+ som syftar till att främja aktivt medborgarskap, tolerans och motverka diskriminering. Sista ansökningsdag är den 30 maj.

Utlysningen, inbjudan att söka, genomförs inom ramen för Erasmus+ programområde tre: stöd till politiska reformer. Inom ansökningsomgången kommer medel att delas ut till projekt som syftar till att, genom utbildning, främja medborgarskap och värden som frihet, tolerans och icke-diskriminering. I fokus är de områden som de europeiska utbildningsministrarna enades om vid ett möte i Paris i mars 2015 (Parisförklaringen, se länk till höger).

Sprida och utveckla metoder och arbetssätt

Projekten ska syfta till att sprida och utveckla existerande metoder och aktiviteter. Till exempel i form av pedagogiska arbetssätt, innovativa lärmetoder och IT-verktyg, demokratiprojekt och icke-formellt lärande. Projekten ska:

  • Förebygga våldsinriktad radikalisering och främja demokratiska värderingar, grundläggande rättigheter, interkulturell förståelse och aktivt medborgarskap.
  • Främja integreringen av elever med begränsade möjligheter, däribland personer med migrantbakgrund, och förebygga och bekämpa diskriminering.

Vilka kan söka?

Offentliga och privata organisationer inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor kan ansöka, liksom bland annat myndigheter, organisationer och företag. Minst fyra olika länder ska ingå i ett projekt.

Ansökan görs hos EU-kommissionen i Bryssel. Sista ansökningsdag är den 30 maj.

Mer information om ansökan hittar du på EU-kommissionens webbplats (se länk till höger).

Informationsdag i Bryssel 18 april – sänds på webben

En informationsdag inför ansökan äger rum i Bryssel den 18 april. Mötet kommer att kunna följas live på webben, och presentationerna finnas tillgängliga efter mötet. Mer information hittar du via länken till höger.

För mer information, kontakta:

Angela Andersson
Tfn: 010-470 04 96
E-post: angela.andersson(at)uhr.se