Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-12-15

Sök medel för utbyten i Europa

Nu är ansökan öppen, och ansökningshandlingarna publicerade, till Erasmus+ mobilitet. Programdelen ger skolor, yrkesutbildningar, vuxenutbildningar och lärosäten möjlighet till bidrag för kompetensutveckling, praktik och studier i andra länder i Europa.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Genom programdelen mobilitet kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka projektbidrag för att ge personal möjlighet till kompetensutveckling i andra länder i Europa. Det kan handla om att delta i kurser och studiebesök, om att skugga europeiska kollegor i arbetet och att genomföra undervisningsuppdrag vid utbildningsorganisationer i andra länder.

Inom yrkesutbildning är det även möjligt att skicka elever och studerande på praktik (APL/LIA) till andra europeiska länder, och för universitet och högskolor att skicka studenter på både utlandsstudier och praktik. Inom högre utbildning går det också, inom den utomeuropeiska mobiliteten, att söka bidrag för att genomföra lärar- och studentutbyten med länder utanför Europa.

- Erasmus+ innebär många möjligheter till utveckling för både personer och organisationer. Det viktiga är att utbytena utgår ifrån verksamhetens behov och bidrar till de målsättningar man har satt upp, säger Daniel Edquist, enhetschef vid Universitets- och högskolerådet.

Det är alltid skolan, lärosätet eller organisationen som ansöker om medel hos Universitets- och högskolerådet och som sedan skickar ut personal och studerande.

Mer pengar att söka 2017

Under nästa år kommer det att finnas mer medel att söka inom Erasmus+ mobilitet än tidigare. Det beror på att EU-kommissionen, som finansierar programmet, vill stärka utbildningen i Europa genom att fler personer och organisationer möjlighet att delta i internationella utbyten. Det blir en budgetökning inom alla utbildningsområden – skola, yrkesutbildning, vuxenutbildning och högre utbildning.

- Det innebär att det, om man skriver en bra ansökan, finns ovanligt goda möjligheter att bli beviljad. Vi hoppas att många organisationer nu tar chansen att söka, säger Daniel Edquist.

Sista ansökningsdag är den 2 februari kl. 12.00.

Hjälp inför ansökan

Vill du och din organisation ha stöd och tips inför ansökan till Erasmus+ mobilitet? I januari anordnar vi workshops, så kallade skrivarstugor, där ni kan få råd och hjälp. 

12 januari: Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

13 januari: Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet skola och vuxenutbildning

Ställ frågor på Facebook

Du kan även ställa och få svar på dina frågor om programmet och ansökan på vår Facebook-sida:

Utbyten på Facebook (nytt fönster)