Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-12-14

Sök samarbeten med Norden och Baltikum senast 1 mars

Nu är ansökan öppen till Nordplus-programmen, som ger organisationer inom hela utbildningsområdet möjlighet till utbyten och samarbeten med de nordiska och baltiska länderna.

Nordplus består av fem delprogram och riktar sig till förskolor, skolor, universitet, vuxenutbildningar och andra organisationer inom hela utbildningsområdet. Inom de olika programmen går det att söka projektstöd för allt ifrån utbyten för elever, studerande och lärare, till större nätverksaktiviteter och utvecklingsprojekt.

För skolor, vuxenutbildningar och lärosäten

Nordplus Junior riktar sig till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, som kan söka bidrag för projektsamarbeten och utbyten för lärare och elever. Organisationer inom vuxnas lärande har motsvarande möjligheter inom Nordplus Vuxen. Genom Nordplus Högre utbildning kan universitet och högskolor få bidrag för student- och lärarutbyten och olika former av projektsamarbete.

För skolor och vuxenutbildningar går det också att, inom aktiviteten förberedande besök, söka bidrag för att träffa sina partnerorganisationer och planera ett kommande projekt.

- Ett Nordplus-samarbete är ett bra sätt att få in nya idéer och perspektiv i undervisningen och utbildningen oavsett vilken utbildningsnivå man arbetar inom, säger Jessica Svedlund, handläggare på Universitets- och högskolerådet. Det är också en chans att lära känna de andra nordiska och baltiska länderna lite bättre.

Nordiskt språksamarbete

Nordplus ger dessutom skolor, universitet, högskolor, organisationer och andra verksamheter möjlighet att söka bidrag för nordiska språkprojekt, inom programdelen Nordiska språk. Syftet är att öka förståelsen av och kunskapen om de nordiska språken och kulturerna.

- Samarbetena kan till exempel handla om att utarbeta metoder för att undervisa om nordiska språk i skolan, om läroplansutveckling eller om att ta fram nya undervisningsmaterial, säger Jessica Svedlund.

Samarbeta med en annan utbildningssektor

Vill din organisation samarbeta med en annan utbildningssektor? I så fall är Nordplus Horisontal en möjlighet. Här är just samarbete mellan olika sektorer utgångspunkten, och aktiviteterna kan handla om allt från att genomföra studier och analyser, till statistikprojekt, erfarenhetsutbyten eller att producera material för språkinlärning eller översättning.

Mer information om de olika delprogrammen och hur man ansöker hittar du via länkarna till höger.

Sista ansökningsdag till alla Nordplus delprogram är den 1 mars 2017.