Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2017-02-06

Sök samarbetsprojekt med länder över hela världen

Nu är ansökan öppen till Atlas partnerskap, som ger förskolor, skolor och vuxenutbildningar möjlighet till bidrag för samarbeten med länder över hela världen.

Genom Atlas partnerskap kan förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning söka projektbidrag för att samarbeta med motsvarande utbildningar i andra länder. Lärare, skolledare och elever/studerande kan delta i de utbyten som genomförs inom ett projekt.

Syftet med Atlas partnerskap är att främja internationella kontakter och att utveckla undervisningen och de deltagande organisationerna.

- För lärare är utbytena en möjlighet att stärka sin ämnes- och yrkeskompetens och få ökad förståelse för andra sätt att undervisa, säger Susanne Hagström Larsson, handläggare på Universitets- och högskolerådet. För eleverna är det en chans att lära sig nya saker och att växa genom mötet med en annan kultur.

Sista ansökningsdag till Atlas partnerskap är den 1 mars.

Läs mer om Atlas partnerskap och hur ni ansöker

Sök bidrag för utlandspraktik för yrkeselever

I början av mars öppnar ansökan till Atlas praktik, som ger gymnasieskolans yrkesprogram och yrkesvux möjlighet till finansiering för att erbjuda elever praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL) utomlands. En av många fördelar med Atlas praktik är att praktikperioderna kan förläggas till arbetsplatser i hela världen, utom USA. Sista ansökningsdag är den 4 april.

Läs mer om Atlas praktik

Förbered ett samarbete eller praktikutbyte

Planerar ni ett samarbets- eller praktikprojekt inom Atlas? Ta chansen att söka bidrag för en planeringsresa och förbered projektet tillsammans med er partnerskola. Ansökan till Atlas planering öppnar i mitten av februari och sista ansökningsdag är den 15 mars.

Läs mer om Atlas planering